Koç Haddecilik
Koç Haddecilik
Koç Haddecilik
Dagi Giyim Sanayi
Dagi Giyim Sanayi

Payların GERİ ALIMI

Haberler

Kurulca yapılan 25/07/2016 tarihli "Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama"daki düzenlemeler dikkate alınarak  ve 

-Ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için Spk'nın uygulamaya aldığı tedbirlere katkı sağlamak ,

-Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olarak küçük pay sahiplerimizin olası mağduriyetlerine sınırlı bir ölçüde de olsa engel olabilmek amacıyla Paylarımızın Geri Alımının yapılmasına ,

-Geri Alım işleminde ;geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.500.000 adet pay ve bu işlemler için kullanılacak fon tutarının azami 3.500.000 TL ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına karar verilmiştir.

Haberler

Duyurular

 • 2017 yılı İlk 6 aylık Mali Tablolar Açıklandı

  2017 yılı ilk altı aylık faaliyetlere ilişkin Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu 03.08.2017 günü Kap'ta ve İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yayınlanmıştır.

  Detay
 • Olağan Genel Kurul Sonuçları

  19 Nisan 2017 günü yapılan Olağan Genel Kurulumuz'un sonuçları ve ilgili dökümanlar internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri menüsünde ve Kap'ta yayınlanmıştır.

  Detay
 • Bilgilendirme dökümanı,vekalet ,gündem ve diğer ilgili belgeler sitemizde ve Kap'ta yayınlanmıştır.

  Detay