Dagi Giyim Sanayi
Dagi Giyim Sanayi

Payların GERİ ALIMI

Haberler

Kurulca yapılan 25/07/2016 tarihli "Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama"daki düzenlemeler dikkate alınarak  ve 

-Ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için Spk'nın uygulamaya aldığı tedbirlere katkı sağlamak ,

-Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olarak küçük pay sahiplerimizin olası mağduriyetlerine sınırlı bir ölçüde de olsa engel olabilmek amacıyla Paylarımızın Geri Alımının yapılmasına ,

-Geri Alım işleminde ;geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.500.000 adet pay ve bu işlemler için kullanılacak fon tutarının azami 3.500.000 TL ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına karar verilmiştir.

Haberler

Duyurular

 • Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Kap'ta ve sitemizde yayınlanmıştır.

  Detay
 • Olağan Genel Kurul 19 Nisan 2018 de yapılacaktır.

  Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.04.2018 Perşembe günü, Saat 11:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti -Şişli , İstanbul adresinde yapılacaktır.

  Detay
 • 01 ocak 2017-31 aralık 2017 dönemine ilişkin 12 aylık, Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar Kap'ta ve internet sitemizin ilgili bölümlerinde yayınlanmıştır.

  Detay