Dagi Giyim Sanayi
Dagi Giyim Sanayi

Payların GERİ ALIMI

Haberler

Kurulca yapılan 25/07/2016 tarihli "Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama"daki düzenlemeler dikkate alınarak  ve 

-Ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için Spk'nın uygulamaya aldığı tedbirlere katkı sağlamak ,

-Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olarak küçük pay sahiplerimizin olası mağduriyetlerine sınırlı bir ölçüde de olsa engel olabilmek amacıyla Paylarımızın Geri Alımının yapılmasına ,

-Geri Alım işleminde ;geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.500.000 adet pay ve bu işlemler için kullanılacak fon tutarının azami 3.500.000 TL ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına karar verilmiştir.

Haberler

Duyurular

 • 20 Kasım 2017 Tarihli Fon Kullanım Yerleri Raporu Sitemizin İlgili Bölümü ve KAP 'ta yayınlanmıştır.

  Detay
 • FON KULLANIM YERLERİ RAPORU

  9/11/2017 tarihinde duyurulan Fon Kullanım Yerleri Raporu Revize edilerek 17 kasım 2017 tarihinde Kap'ta ve sitemizin ilgili bölümünde güncel haliyle tekrar ilan edilmiştir.

  Detay
 • TASLAK İZAHNAME

  İnternet sitemizin Pay Senedleri altındaki İzahname bölümü ile aracı kurumun www.anadoluyatirim.com.tr adresindeki Duyurular bölümünde ve Kap'ta yayınlanmıştır.

  Detay