Dagi Giyim Sanayi
Dagi Giyim Sanayi

Payların Geri Alımı Tamamlandı

Haberler

"DAGHL" PAYLARINDA GERİ ALIMININ SONLANDIRILMASI

 

Yönetim Kurulumuz 30/09/2016 tarihli ve 2016/21 sayılı toplantısında ; 25.07.2016 tarihli 2016/18 sayılı ve 26.07.2016 tarihli 2016/19 sayılı Yönetim kurulu kararlarımız ile "Dagi Yatırım Holding A.Ş (DAGHL) paylarımızda başlatmış olduğu "Geri Alım" işlemlerini ve sonuçları değerlendirmiştir.

Şirketimiz Geri Alım işlemi kapsamında 27.07.2016-17.08.2016 tarihleri arasında ,şirket sermayemizin % 14,37'ne isabet eden 1.551.500 adet payı , pay başına ortalama 1,54 TL fiyat ile toplam 2.383.133,13 TL alış bedeli ödeyerek Geri Alımı gerçekleştirmiştir.

Geri alım çerçevesinde gerçekleştirilen alımın miktarı, payların fiyat ve likitidesindeki pozitif gelişmeler de dikkate alarak Geri Alım işlemlerimizin 30.09.2016 itibariyle sonlandırılmasına ve kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Haberler

Duyurular

 • 20 Kasım 2017 Tarihli Fon Kullanım Yerleri Raporu Sitemizin İlgili Bölümü ve KAP 'ta yayınlanmıştır.

  Detay
 • FON KULLANIM YERLERİ RAPORU

  9/11/2017 tarihinde duyurulan Fon Kullanım Yerleri Raporu Revize edilerek 17 kasım 2017 tarihinde Kap'ta ve sitemizin ilgili bölümünde güncel haliyle tekrar ilan edilmiştir.

  Detay
 • TASLAK İZAHNAME

  İnternet sitemizin Pay Senedleri altındaki İzahname bölümü ile aracı kurumun www.anadoluyatirim.com.tr adresindeki Duyurular bölümünde ve Kap'ta yayınlanmıştır.

  Detay